Administratie

De fiscus verplicht je om hun oude niet-gebruikte getuigschriften binnen te brengen bij de lokale belastingcontrole.  Sinds 1 januari 2017 moet een verpleegkundige de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp gebruiken. De oude modellen konden nog maximaal worden gebruikt tot 31 december 2016, dit is nu afgelopen. Wat moet je doen met...