Financieël

De ‘medische btw-vrijstelling’ werd herschreven naar aanleiding van de 'tax-shift'.  Het begrip ‘zorgkundigen’ werd toegevoegd die, net als o.m. vroedvrouwen en verpleegkundigen, ook van btw zijn vrijgesteld. Geldt dit voor alle 'zorgkundigen'? In de nieuwe regeling wordt nu expliciet vermeld dat de diensten door vroedvrouwen, verpleegkundigen en zorgkundigen,...